Automaattinen laskutussykli

Ominaisuus vaatii FloMembers Unlimited -version.

FloMembers tarjoaa laajennuksen, jonka avulla kohdehenkilöille voi generoida laskut 1, 3, 6 tai 12 kk sykleissä.

Laskutussyklin vaihtaminen

Jos uuden kauden lasku on jo luotu ja henkilö toivoo muutoksia tämän jälkeen laskutussykliinsä, tämä onnistuu seuraavasti:

  1. jo luotu lasku jätetään järjestelmään
  2. henkilölle luodaan hyvityslasku (hyvityslasku nollaa kuluvan laskutuskauden tilanteen)
  3. henkilölle kirjoitetaan uusi lasku manuaalisesti
  4. henkilölle merkitään kenttään Jatkuva laskutus pois käytöstä asti päivämäärä, josta lähtien automaattinen laskutus halutaan taas aktivoida (muuten automaattilaskutus voi kytkeytyä päälle liian aikaisin)

Tarpeen mukaan myös henkilön laskutustiheys tulee vaihtaa kohdassa Laskutussykli.

Artikkelin tiedot

Artikkelin tunnus:
223
Kategoria:
Näyttöjä:
398
Arvostelu (Ääniä):
(0)

Vastaavat artikkelit