Lehtitilausten hallinnointi

Ominaisuus vaatii vähintään FloMembers Medium -version.

Jos käytätte FloMembersia lehtitilausten hallinnointiin, pyydämme ilmoittamaan tästä, jotta voimme aktivoida kaikki tilausten hallinnointiin vaadittavat ominaisuudet. Kun tilausten hallinnointi on aktivoitu,

  1. tilaajan tietojen Asiakastunnus-kenttään voi tallentaa lehtivälittäjän käyttämän tilaajakoodin
  2. lehtivälittäjän voi merkitä tilausvälittäjäksi
  3. tilausvälittäjille voidaan asettaa välittäjäalennus eli alennusprosentti kohdassa Asetukset > Yleisasetukset > Laskutus
  4. lehtivälittäjien kautta kulkevat tilaukset voi viedä kohdassa Raportit > Excel > Tilausvälittäjät
  5. tilausten laskutus voidaan automatisoida (tällöin järjestelmä huolehtii laskutussyklistä koneellisesti esimerkiksi kerran kuussa; tätä tarvitaan, jos lehtilaskuja lähetetään ympäri vuoden)

Tilaajaroolien luominen

Tilausten hallinnointia varten järjestelmään tulee luoda tarvittavat tilaajaroolit ("subscriber role") kohdassa Hallinnoi rooleja.

Screenshot

Tilaajaroolin antaminen

Voit antaa henkilölle yhden tai useamman tilaajaroolin sekä sovelluksen päänäkymässä että henkilön omissa tiedoissa.

Screenshot

Jos tilaus on määräaikainen ja / tai sen maksaa joku muu kuin tilaaja itse, voit muokata näitä tietoja tilaajan Roolit-välilehdellä.

Screenshot

Asiakastunnus

Asiakastunnus tulostuu tilausvälittäjän laskuille.

Jos kenttä ei ole näkyvissä, sen voi aktivoida kohdassa Asetukset > Yleisasetukset > Henkilölomake.

Screenshot

Päättyneet tilaukset

Päättyneet tilaukset listataan sovelluksen pääsivulla.

Screenshot

Tilausten laskutus manuaalisesti

Jos laskutusta ei ole automatisoitu, pääkäyttäjä voi

  1. rajata päänäkymän haluamallaan tilaajaroolilla
  2. valita vasemman reunan navigaatiosta Luo > Lasku
  3. luoda ja lähettää valitun tilaajaroolin laskut

Artikkelin tiedot

Artikkelin tunnus:
158
Kategoria:
Näyttöjä:
1 312
Arvostelu (Ääniä):
(3)

Vastaavat artikkelit