Mitä FloMembersin versiota käytämme?

Pääkäyttäjä voi tarkastaa FloMembers-version ollessaan kirjautuneena.

Oikean alakulman kysymysmerkin kautta valitaan "Info". Avautuva sivu näyttää muun muassa sovelluksen version ja käytössä olevan palvelimen.

Screenshot