Miten luon hyvityslaskun?

Jos olet lähettänyt virheellisen laskun, voi olla sekä lähettäjän että vastaanottajan kirjanpidolle tarpeellista luoda hyvityslasku. Vähemmän virallisissa tilanteissa voi riittää myös laskun poistaminen ja ilmoitus, että se on aiheeton.

Hyvityslasku on miinusmerkkinen lasku, joka kumoaa aikaisemman laskun joko osittain tai kokonaan.

Hyvityslaskun luominen

Hyvityslaskun voi luoda FloMembersin Reskontrassa. Etsi kyseessä oleva lasku ja tee seuraavat toimenpiteet:

  1. Paina Luo hyvityslasku -ikonia Toiminnot-sarakkeessa
    (hyvityslaskun voi luoda vain, jos laskua ei ole maksettu kokonaisuudessaan; jos tyhjennät ensin summan ja päivämäärät niin tällöin hyvityslaskun kirjoittaminen onnistuu taas).
  2. Syötä hyvitettävä määrä (ilman alvia) haluamillesi laskuriveille.
  3. Syötä hyvityslaskulle selitys.
  4. Paina Tallenna.

Järjestelmä luo uuden, miinusmerkkisen laskun, jonka otsikkona on HYVITYSLASKU.

Hyvityslaskun summa ei voi olla suurempi kuin hyvitettävän laskun. Hyvityslaskut saavat oman numeronsa laskujen sekvenssissä eivätkä siis käytä samaa numeroa kuin alkuperäinen lasku.

Jos hyvityslasku luodaan ennen laskujen lähettämistä sähköpostilla, vastaanottajalle ei lähetetä alkuperäistä laskua eikä hyvityslaskua.

Laskun hyvittäminen osittain

On myös mahdollista luoda hyvityslasku osittain maksetulle laskulle. Jos laskun loppusumma on esimerkiksi ollut tarkoitettua korkeampi ja jäsen on ehtinyt jo maksaa oikean summan, voi loppusumman hyvittää. Prosessi on sama kuin maksamattoman laskun hyvittämisessä kokonaan.

Hyvityslaskuja ei voi luoda osittain maksetuille laskuille, jos asetus "Pidetäänkö osin maksettuja laskuja kokonaan maksettuina?" on päällä. Asetus tulee ottaa väliaikaisesti pois käytöstä, jos myös osittain maksetuille laskuille halutaan luoda hyvityslaskuja.

Hyvityslaskun lähettäminen

Hyvityslaskun voi lähettää sähköpostitse, paperilla tai verkkolaskuna. Hyvitetystä laskusta ei voi luoda maksumuistutusta, eikä hyvitettyjä laskuja sisällytetä maksumuistutusten massalähetykseen.

Jos jäsen on maksanut liikaa

Jos henkilö on maksanut liikaa, hänelle voidaan joko

  • merkitä reskontrassa maksetuksi alunperin laskutettu summa ja palauttaa ylimääräinen summa tai
  • merkitä reskontrassa maksetuksi alunperin laskutettu summa, kirjoittaa ylimääräisestä maksuosuudesta uusi lasku ja merkitä myös se maksetuksi

Ks. ohje maksujen muokkaamiseen käsin.