Hur accepterar jag en person som medlem?

För att godkännas ansökande som medlemmar måste det finnas minst en medlemsroll i systemet.

Ansökningar visas i programmets huvudvy under rubriken Ansökningar. Om du vill godkänna en eller flera ansökande, kryssa i rutorna bredvid deras namn och välj från menyn till vänster

Ersätt ansökarroll > [välj rollen]

Rollmenyn visas inte i personens uppgifter om han eller hon är ännu ett ansökande.