Hur tar jag bort rättigheter?

Endast administratören kan ta bort personers inloggningsrättigheter. Detta är inte möjligt för t.ex. gruppadministratören.

Ta bort inloggningsrättigheter från en person

  1. sök upp den person du vill ha och tryck på knappen Uppdatera.
  2. välj fliken Inloggning tillåten
  3. ta bort inloggningsrättigheter

Ta bort inloggningsrättigheter från flera personer

  1. sök efter de önskade personerna i huvudvyn av programmet
  2. välj personer genom att kryssa i rutan till vänster om deras namn
  3. välj Kontoinställningar > Ta bort åtkomst i menyn till vänster.

Ta bort huvudanvändare-rättigheter från en person

Hitta önskad person och tryck på knappen Uppdatera. Ta bort rollen Administratör i fältet Roller och spara ändringarna.

Ta bort huvudanvändare-rättigheter från flera personer

  1. hitta de personer du vill ha i huvudvyn
  2. välj personer genom att kryssa i rutan till vänster om deras namn
  3. välj Åtgärder > Ta bort roll > System > Administratör på vänstermenyn