Administrering av användarrättigheter

Personer som är inskrivna i medlemsregistret kan få rättigheter att redigera medlemsregistret.

Innan du börjar

Inställningar > Almänna inställningar > Applikation kan du anpassa aktiveringsmeddelandets innehåll. 

Inloggningsrättigheter

En person med inloggningsrättigheter kan uppdatera sin egen information. Medlemmens ändringar sparas genast i systemet. Det behövs alltså inget godkännande av huvudanvändaren för att ändringarna skall sparas.

Medlemmarna kan ändra på nästan all sin information. En enskild medlem kan däremot inte ändra på sina roller eller lägga till en roll åt sig själv. Faktureringsinformationen syns inte heller för tillfället åt medlemmen.

Att ge inloggningsrättigheter åt en person

  1. Sök upp den person som du vill att ska få inloggningsrättigheter och tryck på "uppdatera"-knappen

  2. När en ny sida har öppnats, välj fliken "Inloggning tillåten"

  3. Tryck på "Skicka aktiveringslänken"

  4. Användaren får aktiveringslänken per e-post och kan nu gå och redigera sin egen information i systemet

Screenshot

Inloggningsrättigheter åt flera personer

  1. Gå till systemets framsida (du kommer till framsidan genom att trycka på FloMembers-logon) och kryssa i rutorna vänster om namnet för de personer du vill att ska få inloggningsrättigheter. (Du kan även begränsa mängden namn genom att filtrera bort personer och sedan kryssa i rutan "Använd alla resultat" uppe till höger)

  2. Välj i vänstra spalten under rubriken "Åtgärder" > Kontoinställningar > Skicka aktivering

Screenshot

Endast läs -rättigheter 

Till vilken användare som helst kan ges Read-Only-Admin rollen. Då ser användaren registrets alla personer i samma omfattning som huvudanvändaren, men kan ej uppdatera deras information.

Read-Only-Admin -användaren kan dock skicka e-post till alla medlemmar.

Huvudanvändarens rättigheter till alla personer och information

Om du vill ge personer inloggningsrättigheter samt rättigheter att kontrollera och redigera andras information, gör då följande steg. Systemet skickar automatiskt en aktiveringslänk till den nya huvudanvändaren.

Huvudanvändare-rättigheter åt en person

Hitta den person du vill ha och gå till uppdateringen av dennes uppgifter. Ge honom/henne rollen Administratör på fliken Roller.

Huvudanvändare-rättigheter åt flera personer

  1. Gå till systemets framsida (du kommer till framsidan genom att trycka på FloMembers-logon) och kryssa i rutorna vänster om namnet för de personer du vill att ska få huvudanvändare-rättigheter. (Du kan även begränsa mängden namn genom att filtrera bort personer och sedan kryssa i rutan "Använd alla resultat" uppe till höger)

  2. Kryssa i rutan till vänster om de namn som du vill att ska få huvudanvändare-rättigheter

  3. Välj från vänstra spalten under rubriken "Åtgärder" > Lägg till roll > System > Administrator