Hur tar jag bort en person från en grupp?

  1. Välj Register > Administrera grupper

  2. Välj den önskade gruppen

  3. Öppna fliken Gruppens medlemmar

  4. Enskild person: tryck på Ta bort från grupp (röda X:et)
    Flera personer: kryssa i de önskade personerna och välj i vänstra balken Ta bort från grupp