Radera data permanent (eller återställa)

Om du vill radera personuppgifterna permanent följer du dessa steg:

  1. I programmets huvudvy tryck på knappen Avancerad sökning.
  2. Gå till fältet Status, klicka fältet aktivt och välj "Raderad", "Utträdd" och "Död" i listan som visas. Ta bort standardkriterierna "Aktiv" och "Utträde önskas" i fältet.
  3. En lista över personer med statusen "Raderad", "Utträdd" eller "Död" visas nu under blanketten.

Du kan också trimma huvudvisningen till att visa bara de raderade genom att trycka på "Raderad"-filtret.

Du kan sedan radera uppgifterna permanent genom att markera dem (kryssa på framför namnet) och klicka på Åtgärder > Radera permanent på vänster sida av sidan.

Om du vill återställa en borttagen person söka efter en person enligt den föregående instruktionen och ändra hens status som aktiv på vänster under Åtgärder > Byt status.