Samma e-postadress för fler personer

FloMembers använder e-postadresser för att logga in på systemet och därför kan fler personer inte ha samma adress i fältet E-post.

Dock har systemet också ett Sekundär e-postadress fält där samma adress kan matas in flera gånger, om man önskar, till exempel, skicka barns fakturor åt en och samma överordnades e-post.

Om en person bara har fyllt i fältet E-post eller Sekundär e-postadress kommer fakturorna att gå till den här adressen.

Om både fälten E-post och Sekundär e-postadress fylls i skickas fakturorna till båda adresserna.

Inloggning

Om personens e-postadress uppdateras fungerar inloggningen och lösenordet fortfarande, men personens uppdaterade e-postadress blir det nya användarnamnet.

"E-post är redan i bruk"

Om du får ett felmeddelande "E-post är redan i bruk", kan du använda Avancerad sökning på startsidan. Om du anger den e-postadressen i fältet "Textsökning", visas vilken person har denna e-postadress.

Om sökningen inte ger resultat, är personen troligen Raderad, Utträdd eller Död. Du kan lägga till dessa lägen i fältet "Status" och försök igen.