Hur redigerar jag ansökningsformuläret för medlemskap?

Med hjälp av ansökningsformuläret kan ni låta nya ansökningar om medlemskap gå direkt till medlemsregistret.

Genom att redigera formuläret kan ni välja vilka uppgifter som samlas av nya ansökande. Formuläret redigeras i medlemsregistret under Inställningar > Ansökningsformulär.

Några tips

 1. I fältet "Formulärets introduktionstext" kan ni mata in allmänna instruktioner för ansökande.
 2. Med hjälp av fältet Tilläggsuppgifter kan ni be om specialönskemål etc. Ni kan ge instruktioner för ifyllandet genom att mata in en tipstext för fältet.
 3. Om ni behöver anpassade extrafält, kan ni fråga om dessa genom att skicka en stödbegäran åt Flo Apps Oy. Anpassade fält kan i nuläget endast redigeras av systemadministratören.
 4. Ansökande kan låtas välja att gå med i valda grupper redan i ansökningsformuläret. Om ni vill möjliggöra detta, gå till Register > Administrera grupper och välj i den relevanta gruppens uppgifter Tillåt ansökning till denna grupp.
 5. Ansökande kan låtas välja roll / roller redan i ansökningsformuläret. Om ni vill möjliggöra detta, följ dessa instruktioner:
  1. Skapa de önskade rollerna och mata in årsavgift
  2. Gå till Inställningar > Ansökningsformulär och välj fältet "Roller" som synligt
  3. Välj i Inställningar > Uppdatera inställningar > Anpassade inställningar de roller som den ansökande kan välja; om endast en roll kan väljas, visas "Roller"-menyn inte åt ansökande
  4. Inställningar > Uppdatera inställningar > Inställningar för fakturering kan du välja om den ansökande faktureras automatiskt (betalinformation visas åt den ansökande efter att hen har skickat ansökningsformuläret och en faktura skickas per e-post ifall den ansökande har angivit en e-postadress; det är också möjligt att aktivera betalning i realtid med hjälp av Paytrail)
  5. Om automatisk fakturering är i bruk, får personen sin(a) medlemsroll(er) automatiskt så fort som betalningen syns i systemet
 6. Om ni har laddat upp er förenings logotyp i systemet, visas den automatiskt på ansökningsformuläret. Logotypen kan laddas upp i Inställningar > Uppdatera inställningar > Logotyp.
 7. Den ansökandes e-postadress flyttas automatiskt till fältet "Sekundär e-postadress" om den givna e-postadressen redan finns i registret, eftersom adressen i fältet "E-postadress" måste vara unik.
 8. Föreningslagen kräver att medlemsförteckningen innefattar varje medlems fullständiga namn och hemort (503/1989 §11, http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1989/19890503)

Efter att ni har sparat ändringarna i ansökningsformuläret, visas formuläret i en förhandsgranskningsvy. Kontrollera formuläret och välj Verkställ ändringar för att uppdatera.

Formuläret kan bäddas in på er webbplats.

Meddelande om nya ansökningar

Utgångsläget är att e-post om nya ansökningar skickas till den e-postadress som är inställd som standard-e-postadress i Inställningar. Ifall man vill ha meddelandena till någon annan adress kan man ställa in en eller flera e-postadresser i Inställningar > Anpassade inställningar dit meddelanden om nya ansökningar skickas.