Vad är roller och grupper?

Roller

Roller (och deras avgifter) kan skapas och redigeras i Register > Administrera roller.

Du kan ge en eller flera roller åt en person. Roller skiljer på personer som finns med i registret och , t.ex. medlemmar som betalar olika årsavgifter, tidningsprenumeranter och personal.

Det finns fyra olika kategorier av roller:

 • Medlemsroller
  • personer som har minst en medlemsroll inkluderas i den årliga faktureringen av medlemsavgifter
 • Prenumerantroller (Subscriber roles)
  • personer som har minst en prenumerantroll inkluderas i den årliga faktureringen av prenumerationer
 • Övriga roller (Other roles)
  • personer som inte är medlemmar eller prenumeranter
 • Grupproller
  • roller som kan utfärdas inom en grupp (t.ex. ordförande)
 • Systemroller
  • används för administration av registret, kan inte ändras eller raderas

Grupper

Du kan skapa och redigera grupper genom Registrer > Administrera grupper.

Grupper kan användas för såväl permanenta (t.ex. "Styrelsen") som tillfälliga syften (t.ex. deltagare i ett evenemang). Grupper underlättar också fakturering av flera personer samtidigt (t.ex. deltagare i ett evenemang).

Du kan lägga till vilka personer som helst i en grupp, oberoende av deras roller.