Hur kan jag sätta någon annan som en betalare?

Det är möjligt att ange någon annan (t.ex. personens far eller arbetsgivaren) som betalare av betalningen enligt personens roll. Gör så här:

  1. Om betalarens uppgifter ännu inte finns i registret, skapa en betalare via länken Lägg till ny person i huvudvyn. Betalaren behöver inte vara tilldelad en roll.
  2. Gå till fliken Roller för målpersonen och klicka på Uppdatera i kolumnen Åtgärder på höger sida. Du kan nu välja den person eller organisation som du skapade ovan som betalare för den rollen.

Betalningen/betalningarna och mottagarens namn kommer att skrivas ut på betalarens faktura. Denna så kallade samlingsfaktura skickas till betalaren enligt angiven faktureringsmetod, till exempel som e-postbilaga eller på papper.

Noteringar

Fria roller kan inte tilldelas en betalare. Årsavgifterna för roller definieras under Register > Administrera roller.

Om en ny målperson läggs till betalaren efter huvudfakturan, beaktas denna först i följande års samlingsfaktura för att undvika onödiga fakturor.