Anslutningar

Du kan skapa anslutningar mellan personer, till exempel barn-förälder eller arbetsgivare-anställd. Det är så här länkarna skapas:

  1. Gå till fliken Anslutningar i personens uppgifter.
  2. Välj den person som du vill länka till.
  3. Välj anslutningstyp. Du kan skapa nya kontakttyper via en länk i samma vy.

Rätten att redigera uppgifter

Vid behov kan anslutningar redigera de personer de är kopplade till. En person som är markerad som förälder kan till exempel redigera sina barns uppgifter. Den här funktionen kan aktiveras genom att redigera befintliga anslutningstyper eller genom att skapa nya anslutningstyper.

Fakturering

Anslutningar påverkar inte faktureringen, så till exempel skickas inte fakturor som skapas för ett barn automatiskt till förälderns e-postadress.

Anslutningar i Excel-export

Om du har skapat anslutningstyper i registret kan personens anslutningar också exporteras till Excel via huvudvyn.