Att skriva ut betalningspåminnelser

Om en faktura har getts ett förfallodatum och fakturan har förfallit, kan du skapa en betalningspåminnelse.

Om du skapar betalningspåminnelser av massfakturor, genererar systemet påminnelser endast åt sådana personer, vars status är Aktiv. Till exempel raderade och utträdda personer får inte påminnelser.

Inställningar

Du kan redigera betalningspåminnelsernas infotext i Inställningar > Uppdatera inställningar > Fakturering.

Du kan även bestämma ifall påminnelser skickas för delvis obetalda fakturor eller ej (till exempel ifall det betalats av en 20 euros faktura endast 10 euro). 

Skapa påminnelser

Gå in på Fakturor > Faktureringshistoria. Betalningspåminnelserna kan sändas från Faktureringshistorien enligt faktureringskörning. Från den högra spaltens (Påminnelser) hittas alternativ för sändningen av påminnelsen. Du kan skicka påminnelserna per e-post och skriva ut dem för de medlemmar som inte har e-post. 

Screenshot

Om du vill skicka alla betalningspåminnelser per post

Sök upp den ifrågavarande faktureringshändelsen från listan och välj "Skriv ut påminnelser för alla".

Om du vill skicka betalningspåminnelser per e-post

  1. Sök upp den ifrågavarande faktureringshändelsen från listan och välj "Skicka påminnelser per e-post". Systemet skickar en påminnelse åt samtliga medlemmar som har en e-postadress och inte har betalat.
  2. Efter att du har skickat e-postpåminnelser, gå tillbaka till faktureringshändelsen i Faktureringsloggen och skriv ut påminnelser för sådana medlemmar som inte har e-postadress genom att klicka på "Skriv ut påminnelser till dem som föredrar faktura på papper eller som inte fått elektronisk faktura".

Alla obetalda på en gång

Förflytta dig till Fakturor > Reskontra.

På fliken "Massåtgärder" kan du skriva ut och skicka påminnelser för alla årets eller föregående årets obetalda fakturor på en gång.

Enskild betalningspåminnelse 

I Reskontra kan du även skriva ut eller skicka en påminnelse till en person åt gången, men vid sändningen av påminnelser för massfaktureringar är det lättare att använda verktygen i Faktureringshistoria.