Hur skapar jag en kreditnota?

Om du har skickat en felaktig faktura kan du skapa en kreditnota. En kreditnota är en faktura med ett minustecken som helt eller delvis annullerar en tidigare faktura.

Skapa en kreditnota

En kreditfaktura kan skapas i FloMembers reskontra. Sök upp fakturan i fråga och fortsätt på följande sätt:

  1. Välj Skapa kreditnota i kolumnen Åtgärder.
    (Du kan bara skapa en kreditfaktura om fakturan inte har betalats i sin helhet; om du först rensar beloppet och datumen kan kreditnotan skapas).
  2. Ange kreditnotans belopp och förklaring
  3. Tryck på Spara

Systemet skapar en ny faktura med titeln KREDITNOTA.

Beloppet på kreditnotan får inte överstiga beloppet på den faktura som ska krediteras. Kreditfakturor får ett eget nummer i fakturasekvensen, så de använder inte samma nummer som den ursprungliga fakturan.

Delvis kreditering av en faktura

Det är också möjligt att skapa en kreditnota för en delvis betald faktura. Processen är densamma som för en fullständig kreditering av en obetald faktura.

Det går inte att skapa kreditnotor för delvis betalda fakturor om alternativet "Ska delvis betalda fakturor betraktas som fullt betalda?" är aktiverad. Det här alternativet måste tillfälligt inaktiveras om kreditnotor ska skapas för delvis betalda fakturor.

Skicka en kreditnota

Kreditnotor kan skickas antingen via e-post, på papper eller som e-faktura. Betalningspåminnelser kan inte skapas för krediterade fakturor och krediterade fakturor ingår inte i massutskick av betalningspåminnelser.

Om en medlem har betalat för mycket

Om en person har betalat för mycket kan man antingen

  • markera det ursprungligen fakturerade beloppet som betalt och återbetala det för mycket betalda beloppet, eller
  • markera det ursprungligen fakturerade beloppet som betalt, skriv en ny faktura för överbetalningen och markera även den som betald.