Hur fungerar anmälningsformuläret för ett evenemang?

Anmälningar till evenemang finns i registret under Evenemang.

Kom ihåg att mata in både "Registreringsperiod" och "Evenemangets varaktighet" för att välja under vilken tidsperiod anmälningar tas emot och när själva evenemanget tar plats.

Skapande av evenemang

Då huvudanvändaren skapar ett evenemang bör man mata in både "Registreringsperiod" och "Evenemangets varaktighet" för att välja under vilken tidsperiod anmälningar tas emot och när själva evenemanget tar plats. Anmälningsformuläret för potentiella deltagare upphör att visas enligt dessa datum. 

Under fliken E-postinställningar för utskick kan du ställa in ifall deltagarna får ett bekräftelsemeddelande och vilken information detta meddelande innehåller. 

Under fliken Inställningar för ytterligare fält kan du skapa anpassade tilläggsfält.

Att anmäla sig till ett evenemang

Då du har skapat ett evenemang, gå till Evenemang och kopiera adressen till anmälningsformuläret från kolumnen "Länk". Om du till exempel vill uppmana medlemmar att anmäla sig, kan du skicka denna länk till deras e-post eller lägga upp en länk till formuläret på föreningens webbplats.

Screenshot

Om du vill bädda in formuläret på er webbplats läs denna artikel.

Administratören kan också själv lägga till deltagare med hjälp av anmälningsformuläret, men då kan det löna sig att deaktivera e-postbekräftelser i evenemangets inställningar, under e-postinställningar för utskick. Anmälningsformuläret känner igen huvudanvändaren ifall denne är inloggad i systemet. Därför torde huvudanvändaren antingen logga ut då denne tillsätter deltagare eller använda webbläsares incognito-läge.

Identifiering av personer

Om en deltagare i anmälningsformuläret matar in en e-postadress som inte ännu finns i registret, skapas en ny person som icke-medlem registret. Om e-postadressen redan finns i registret, kopplas anmälningen till personen som är inskriven i registret med ifrågavarande e-postadress.

Begränsandet av anmälningar endast till medlemmar 

Ifall du vill tillåta anmälningen till evenemanget endast för medlemmar, lönar det sig att berätta i inbjudan att anmälningen till evenemanget sker via medlemsregistret. En direkt länk till anmälningsformuläret lönar det sig inte att skicka. I detta fall måste personen logga in i medlemsregistret för att hitta anmälningsformuläret.

Redigera deltagare

Om du vill radera eller redigera deltagare, gå till Evenemang och klicka på "Visa deltagare".

Deltagares namn och e-postadresser kan också redigeras i registrets huvudvy, precis som andra personer.

Fulla evenemang

Om du har valt en maximal mängd deltagare för ett evenemang och denna mängd anmälningar redan mottagits, visar systemet åt personer som anmäler sig att de är på reservplatser.

Om någon person som anmält sig och rymts med inhiberar sin anmälning, accepteras den första anmälningen från reservplatserna och personen ifråga får en e-postbekräftelse.