Aineistojen siirto postitukseen

Järjestelmän kautta voi siirtää painoon ja postitukseen sekä kirjeitä että laskuja mahdollisine liitteineen. Ennen lähetystä jäsenrekisteri näyttää hinta-arvion postituksen hinnasta. Kirjeet toimitetaan vastaanottajille pääsääntöisesti viiden arkipäivän kuluessa aineiston siirrosta.

Laskujen siirto

Siirry kohtaan Laskut > Laskutusloki. Kunkin massalaskutusajon kohdalla näytetään Lähetä painotaloon -nuolipainike sekä koko laskutusajolle että mahdollisille muistutuksille.

Screenshot

Koko vuoden maksamattomat

Siirry kohtaan Laskut > Reskontra > Massatoiminnot. Kohdassa Lähetä painotaloon voit siirtää kuluvan vuoden kaikki muistutukset kerralla painoon.

Automaattilaskutus

Jos laskutus on automatisoitu, järjestelmä voi siirtää niin alkuperäisiä laskuja kuin niiden muistutuksia painoon koneellisesti ilman ihmistyötä.

Kirjeiden siirto

Syötä kirjeiden sisältö kohdassa Asetukset > Yleisasetukset > Sovellus. Tämän jälkeen valitse sovelluksen päänäkymässä vastaanottajat ja valitse Luo Kirjeet - Lähetä painotaloon

Screenshot

Muiden aineistojen siirto

Valitse sovelluksen päänäkymässä vastaanottajat ja valitse Lähetä > Tiedostot tulostukseen.

Loki

Lähteneet postitukset on listattu kohdassa

Asetukset > Lokit > Painotaloloki