Aineistojen siirto postitukseen

FloMembers-jäsenrekisterin kautta voi siirtää painoon ja postitukseen sekä kirjeitä että laskuja mahdollisine liitteineen. Ennen lähetystä jäsenrekisteri näyttää hinta-arvion postituksen hinnasta. Hinta määräytyy muun muassa vastaanottajien määrän, sivumäärän ja värien (mustavalkoinen vai värillinen tulostus) perusteella. Kirjeet toimitetaan vastaanottajille pääsääntöisesti viiden arkipäivän kuluessa aineiston siirrosta.

Ominaisuus ei ole käytössä paikallisyhdistysten alarekistereissä.

Laskujen siirto

Siirry kohtaan Laskut > Laskutusloki. Kunkin massalaskutusajon kohdalla näytetään Lähetä painotaloon -nuolipainike sekä koko laskutusajolle että mahdollisille muistutuksille.

Screenshot

Koko vuoden maksamattomat

Siirry kohtaan Laskut > Reskontra > Massatoiminnot. Kohdassa Lähetä painotaloon voit siirtää kuluvan vuoden kaikki muistutukset kerralla painoon.

Automaattilaskutus

Jos laskutus on automatisoitu, järjestelmä voi siirtää niin alkuperäisiä laskuja kuin niiden muistutuksia painoon koneellisesti ilman ihmistyötä.

Kirjeiden siirto

Syötä kirjeiden sisältö kohdassa Asetukset > Yleisasetukset > Sovellus. Tämän jälkeen valitse sovelluksen päänäkymässä vastaanottajat ja valitse Luo Kirjeet - Lähetä painotaloon.

Screenshot

Muiden aineistojen siirto

Valitse sovelluksen päänäkymässä vastaanottajat ja valitse Lähetä > Tiedostot tulostukseen.

Lisäasetukset

Jos kirjeet halutaan leikata puhtaaksi, paino tarvitsee 3 mm bleedit. Bleedien tulee olla näkyvillä ja niistä on hyvä mainita myös saatekentässä. Väriprofiili on Fogra 39, CMYK.

Loki

Lähteneet postitukset löytyvät oikean alakulman kysymysmerkkipainikkeen kautta kohdasta Lokit > Painotaloloki.