Mitä tietoja laskutuslokissa näkyy?

FloMembers-jäsenrekisterin laskutusloki (Laskutus > Laskutusloki) näyttää suoritetut laskutusajot. Vastaanottaja-sarakkeessa näkyy yksittäisen henkilön nimi, jos lasku on kirjoitettu vain yhdelle jäsenelle. Jos lasku on kirjoitettu ryhmälle tai koko jäsenistölle, Laskutuslokissa näkyy kyseisen vastaanottajaryhmän nimi.

Screenshot

Laskutuslokin oikean reunan toimintopainikkeilla voit esimerkiksi

  1. lähettää haluamasi laskutusajon sähköisesti
  2. tulostaa laskut PDF-muotoon
  3. siirtää laskunipun painotaloon postitettavaksi; ennen aineiston siirtoa
    • voit liittää laskujen mukaan myös PDF-muotoisia liitteitä
    • järjestelmä antaa alustavan hinta-arvion postituksen kustannuksista
  4. muokata laskujen eräpäivää ja selitetekstiä
  5. poistaa kokonaisen laskunipun kerralla; tämä hävittää laskut lopullisesti

Voit tarkastella laskutusajon kutakin yksittäistä laskua Laskutuslokin Tarkastele-painikkeen kautta, henkilön Laskut-välilehdellä sekä osiossa Laskut > Reskontra.

Laskurivit ilman vastaanottajaa

Jos henkilö on poistettu laskutuksen jälkeen, hänen kohdallaan näytetään sekä laskutuslokissa että reskontrassa tyhjä rivi.

Katso video-ohje