Paikallisyhdistysten omat rekisterit

Ominaisuus vaatii FloMembers Unlimited -version.

FloMembers-rekisteriin on mahdollista tilata moniasennus, jolloin kukin paikallisyhdistys saa oman itsenäisen FloMembers-asennuksensa.

Ala-asennusten tiedot voidaan synkronisoida valtakunnalliseen rekisteriin, jolloin valtakunnallinen pääkäyttäjä voi esimerkiksi lähettää koko jäsenistölle uutiskirjeitä. Päärekisteriin tuotujen henkilöiden osoite- ym. tietoja voi päivittää vain alarekisterissä. Muutokset päivittyvät päärekisteriin reaaliaikaisesti.

Tarvittaessa tuontiin voidaan määritellä sääntöjä, joiden avulla alarekistereistä voidaan kopioida päärekisteriin vain tietyn roolin tai ryhmän henkilöt.

Useimmiten tuoduille henkilöille annetaan pääasennuksessa Kopioitu-rooli, jolloin ala-asennuksista tuodut henkilöt on helppo löytää.

Moniasennus laskutetaan ala-asennusten määrän mukaan.

Moniasennuksen pääkäyttäjä (Multi-installation admin)

Valtakunnalliselle pääkäyttäjälle voidaan tarvittaessa antaa Moniasennuksen pääkäyttäjä -rooli eli kirjautumis- ja päivitysoikeus myös alarekistereihin. Kun tällainen käyttäjä kirjautuu päärekisteriin, hän voi valita kohdassa

Asetukset > Ala-asennukset

alarekisterin, johon haluaa siirtyä.

Pakolliset roolit

Moniasennuksessa alayhdistyksien rekistereihin voidaan tarvittaessa luoda pakotettuja asiakasrooleja, jolloin

  1. alayhdistyksen rekisterissä on pakko olla asetettuna esimerkiksi yhdistyksen puheenjohtaja
  2. nämä henkilöt voidaan tuoda rooleineen päärekisteriin koneellisesti

Kun ominaisuus otetaan käyttöön, järjestelmä voi tarvittaessa asettaa yhdelle alarekisterin pääkäyttäjälle kaikki asiakasroolit. Koska järjestelmä ei voi tietää, kenelle nämä roolit oikeasti kuuluvat, roolit kannattaa asettaa tämän jälkeen oikeille henkilöille.

Asiakasroolien haltijat asetetaan kohdassa Rekisteri > Hallinnoi rooleja > Hallinnoi asiakasrooleja.

Tekstiviestit

Ala-asennuksista lähetetyt tekstiviestit laskutetaan pääasennuksen laskulla.

Toinen vaihtoehto

Mikäli alayhdistyksille riittää, että he voivat tarkastella ja päivittää omia jäseniään sekä lähettää näille viestejä, ryhmät voivat olla parempi ratkaisu. Ryhmistä ei koidu lisäkustannuksia.

Artikkelin tiedot

Artikkelin tunnus:
19
Kategoria:
Näyttöjä:
1 268
Arvostelu (Ääniä):
(7)

Vastaavat artikkelit