Kuinka rekisterin kehitystyö etenee?

Seuraavassa kehitystyön virstanpylväitä. Katso myös lähitulevaisuuden pääkehityskohteet.

2024

Tammikuu

 • Uusi päänäkymä otettu käyttöön.
 • Järjestelmä muistuttaa pääkäyttäjää lähestyvästä automaattilaskutuksesta.
 • Lokit siirretty Asetukset-kohdasta sovelluksen oikeaan alakulmaan.
 • Henkilöitä voi lisätä ja poistaa ryhmistä Tilausjaksot-näkymän kautta.
 • Räätälöityjä kenttiä voi suodattaa tarkennetussa haussa lisävaihtoehdoilla.
 • Excel-viennissä valikkojen arvot näytetään selväkielisinä numeroarvon sijaan.
 • Textalk-integraatio otettu käyttöön.

2023

Joulukuu

 • Ryhmille on lisätty uusia kenttiä (muun muassa Y-tunnus ja SWIFT-koodi).
 • Kielivalinta ja uloskirjautuminen on siirretty yläpalkin oikeaan reunaan.

Marraskuu

 • Henkilöiden poiminta reskontrassa on uudistunut: näitä voi valita eri välilehdiltä ja valinta pysyy voimassa.
 • Liittymislomakkeen GDPR-hyväksyntä on siirretty lomakkeen loppuun.

Lokakuu

 • API-avaimet näytetään asetuksissa oletusarvoisesti salattuina.
 • Ilmoittautumislomakkeen esikatselunäkymä varoittaa linkin jakamisesta.

Syyskuu

 • Järjestelmä lähettää muistutussähköpostin niille jäsenille, joiden kirjautumisoikeus on päättymässä.
 • Raportit-osio listaa deaktivoidut myös ryhmittäin.
 • Jäsenten Sähköinen jäsenkortti -välilehden käytettävyyttä on parannettu.
 • Räätälöidylle kenttäryhmälle voi syöttää otsikot useammalla kielellä.
 • CKEditor on vaihdettu Redactor X -editoriin.
 • Räätälöidyt viestit tukevat monikielisyyttä aiempaa laajemmin.

Elokuu

 • Pääkäyttäjä voi määritellä, mitä vientiasetuksia myös ryhmien pääkäyttäjät voivat hyödyntää.
 • Logon voi tarvittaessa jättää pois sähköpostiviesteistä.
 • Raportit laskevat rekisteriin tallennettujen henkilöiden keski- ja mediaani-iän.

Heinäkuu

 • Järjestelmä pystyy käsittelemään CSV-muotoisia maksuaineistoja aiempaa joustavammin.
 • Tapahtumien muistutuksia ja palautepyyntöjä voi aikatauluttaa.

Kesäkuu

 • Tapahtumalaskuille voi asettaa tapahtumakohtaisen lisätietotekstin.
 • Reskontrassa voi luoda hyvityslaskuja useammalle laskulle kerrallaan.
 • Reskontrassa voi tulostaa ja lähettää muistutuksia valituille laskuille.
 • Henkilölomakkeen kaikki välilehdet on päivitetty uuteen ilmeeseen.
 • Google Analytics on korvattu Matomo-analytiikalla.
 • Taustajärjestelmä muodostaa massalaskut aiempaa nopeammin.
 • Julkinen hakulomake on korvattu API-rajapinnalla.
 • Maventa: käyttöliittymä näyttää aiempaa tarkempia tietoja sähköisten laskujen tilasta.
 • Netvisor: pääkäyttäjä voi määrittää viedäänkö FloMembers-laskun numero sellaisenaan.

Toukokuu

 • Viitemaksujen listassa voi piilottaa manuaalisesti käsitellyt tilisiirrot.
 • Netvisor: kirjanpitoon voi tarvittaessa siirtää vain maksetut laskut.

Huhtikuu

 • Sähköisten laskujen lähetys onnistuu myös Suomen ulkopuolelle PEPPOL-spesifikaation mukaisesti.
 • Reskontran toimintopainikkeita on yksinkertaistettu.
 • Yhteyksien ja yhteystyyppien muokkaus on uudistunut.

Maaliskuu

 • Matomo-analytiikka otettu testikäyttöön.
 • Yksittäisiä laskuja voi siirtää painoon, jos Maventa-integraatio on aktivoitu.
 • Laskuja voi suodattaa maksamattomalla summalla.
 • Sähköisen jäsenkortin saatesähköpostia voi muokata.
 • Roolien järjestyksen liittymislomakkeella voi asettaa.
 • Tapahtuman ilmoittautumislomakkeella voidaan kysyä tapahtumaspesifi verkkolaskutusosoite.

Helmikuu

 • Roolien aikatauluttaminen on uudistettu.
 • Tekstiviestien lähetyssivu näyttää hinta-arvion lähetyksen kustannuksista.

Tammikuu

 • Hyvityslaskuja ei näytetä enää laskutuslokissa. Reskontrassa ne näkyvät entisellään.

2022

Joulukuu

 • Tapahtumiin voi luoda myös textarea-tyyppisiä kenttiä.
 • Jäsenen voi asettaa erotettu-tilaan.
 • Tekstiviestejä voi lähettää henkilön muokkausnäkymän kautta.

Marraskuu

 • Ala-asennus itse voi olla automaattisesti päivittyvä tietue pääasennuksessa.
 • Järjestelmä ehdottaa toivotun laskutustavan muuttamista, jos henkilölle lisätään sähköpostiosoite.
 • Tekstiviestien lähettäjäksi voi asettaa järjestön nimen.
 • Tapahtumien nimikylttejä voi räätälöidä.

Lokakuu

 • Hyvityslaskut ottavat huomioon alkuperäisen laskurivin alv:n.
 • Tapahtumalaskut voidaan siirtää kirjanpitoon erikseen.
 • Mailchimpiin voidaan siirtää kohdehenkilöiden tagitiedot.
 • Jos henkilö poistaa itsensä Mailchimp- tai Creamailer-postituslistalta, henkilö voidaan poistaa vastaavasta ryhmästä FloMembersissa automaattisesti.

Syyskuu

 • Pankkitietojen tuonti Ålandsbankenista on otettu käyttöön.
 • Ala-asennusten tiedot päivittyvät pääasennukseen reaaliaikaisesti.
 • Rekisterissä jo olevalle liittyjälle lähtevän huomautusviestin tekstiä voi muokata järjestelmän asetuksissa.
 • Tapahtumaan voi lisätä osallistujia jälkikäteen.
 • Jos maksajalle lisätään päälaskutuksen jälkeen uusi edunsaaja, tämä otetaan huomioon vasta seuraavan vuoden massalaskutuksessa turhien laskujen välttämiseksi.
 • Netvisor: Henkilötiedot voidaan päivittää jäsenrekisteristä kirjanpitoon reaaliaikaisesti.

Elokuu

 • Henkilötietojen muokkauslomaketta on järjestelty uudelleen.
 • Asetukset-osioon ja henkilötietojen muokkaukseen on lisätty vasempaan laitaan pikalinkit.
 • Henkilötietojen tuonti jättää tyhjät sarakkeet tuomatta.
 • Tekstiviestien välitys on reititetty kulkemaan EU-alueen kautta.

Heinäkuu

 • Hakijalle lähtee sähköposti, jos hakija antaa sähköpostiosoitteeksi osoitteen, joka on jo rekisterissä.
 • Tilitapahtumat-sivu linkittää laskuun, jos maksun viitenumero täsmää laskuun.
 • Tapahtuman ilmoittautumislomakkeelle voi luoda päivämäärätyyppisiä kenttiä.
 • Tapahtumaa laskuttaessa voi valita halutut ilmoittautujat, joille lasku kirjoitetaan.

Kesäkuu

 • Laskun maksupäivän voi tarvittaessa asettaa edeltämään laskun luontipäivää.
 • Järjestelmän oikean alakulman Info-kuvakkeesta voi linkittää asiakkaan omiin sopimusehtoihin.
 • Tapahtumalaskuille voidaan tulostaa kunkin osallistujan ilmoittautumiskohtainen viitetieto.
 • Räätälöidyn kentän arvot voi asettaa aakkosjärjestykseen kentän asetuksissa.
 • API-rajapintaa käyttävät asiakkaat voivat tarkastella rajapinnan dokumentaatiota oikean alakulman Info-kuvakkeesta.

Toukokuu

 • Kaikki kuluvan vuoden maksumuistutukset voi siirtää painotaloon kerralla.
 • Myös yhteydet ovat saatavissa API-rajapinnan yli.
 • Ilmoittautumislomake voi lähettää sähköpostikuittauksen heti lomakkeen lähetyksen jälkeen myös maksullisissa tapahtumissa.
 • Pääkäyttäjä voi siirtää räätälöityjä kenttiä uuteen järjestykseen.
 • Tietojen vientejä voi tarkastella kohdassa Asetukset > Lokit > Vientiloki.
 • Tapahtumailmoittautumisen vienti kalenteriin tarjoaa aiempaa monipuolisempia vaihtoehtoja.

Huhtikuu

 • Järjestelmään on lisätty automatiikka, jolla jäsenmaksun maksaminen voi lisätä tai poistaa henkilön ryhmästä automaattisesti.
 • Räätälöidyille kentille voi asettaa maksimipituuden.
 • Järjestelmään voi luoda laskuja myös API:n yli.
 • Tapahtumaosallistuja voi kuitata osallistumisensa tapahtumaan sähköisen jäsenkortin QR-koodilla.
 • Reskontrassa voi suodattaa laskuja halutun tapahtuman ilmoittautumismaksuihin.
 • Pääkäyttäjä voi aktivoida kaksivaiheisen kirjautumisen järjestelmän asetuksissa kohdassa Tietoturva.

Maaliskuu

 • Järjestelmä estää hakemiston poiston tiedostoselaimessa, jos hakemisto ei ole tyhjä.
 • Järjestelmä siirtää ensisijaisen sähköpostiosoitteen automaattisesti toissijaiseksi, kun henkilö poistetaan.
 • Paytrail-integraatio on päivitetty käyttämään Paytrailin uusinta rajapintaversiota.
 • Tapahtumailmoittautumisilla voi olla erillinen maksaja.
 • Tapahtumailmoittautumisten Excel-viennissä voi käyttää esivalintoja.

Helmikuu

 • Jäsenen Laskut-välilehti näyttää laskujen kokonaissumman.
 • Järjestelmä sallii enintään 12 pääkäyttäjää.
 • Reskontra näyttää laskujen lähetyshistorian.
 • Paperilaskutettaville voi asettaa automaattisen laskutuslisän.
 • Tapahtumien laskutuksessa voi aktivoida erilaisia automaation tasoja.
 • Tekstiviestien lähettäjänä näytetään nyt FloMembers pelkän numeron sijaan.
 • Laskuihin voi tulostaa EU:n VAT-tunnuksen.

Tammikuu

 • Liittymislomakkeen voi tarvittaessa sulkea.
 • Sähköinen jäsenkortti tukee myös QR-koodeja.
 • Henkilöiden roolit voidaan tulostaa myös kirjeille.
 • Laskulistoissa voi katsoa laskun tietoja modaalinäkymässä ilman PDF:n avaamista.

2021

Joulukuu

 • Creamailer-integraatio on otettu käyttöön.
 • Pääkäyttäjät voivat lähettää liitteitä painotaloon.
 • Lahjoituskampanjoiden laskuja voi lähettää myös e-laskuina.
 • Liittymislomake voi tarvittaessa sallia vain yhden roolin valitsemisen.

Marraskuu

 • Räätälöityihin kenttiin voi lisätä päivämääräkenttiä.
 • Päänäkymässä voi suodattaa pois ne, jotka ovat jättäneet jäsenmaksun maksamatta kuluvana vuonna.
 • Tapahtuman voi tarvittaessa piilottaa tapahtumalistalta.
 • Automaattisen muistutuksen lähetystavan voi pakottaa.
 • Järjestelmä siivoaa ei-toimivat matkapuhelinnumerot koneellisesti kerran viikossa.
 • Viennin esiasetukset ovat käytössä myös reskontran Excel-vienneissä.
 • Lehtiluukku-integraatio on otettu käyttöön.
 • Automaattisen syntymäpäivämuistutuksen voi aktivoida kaikissa Unlimited-asennuksissa.
 • Halutut maksuluokat voi piilottaa tapahtuman ilmoittautumislomakkeelta.
 • Reskontrassa voi viedä tarvittaessa vain valitut tapahtumat Exceliin.

Lokakuu

 • Vastaanottajan palvelimen hylkäämät sähköpostiviestit, joiden osoite on silti kunnossa, näytetään omalla välilehdellään kohdassa Viestit > Palanneet sähköpostit.
 • Aineistojen siirto painoon on saanut lisäominaisuuksia: mukaan voi liittää liitteitä aiempaa joustavammin.
 • Reskontran Excel-vienteihin on lisätty ALV 0 % -sarake.
 • Henkilön maakunta päivitetään automaattisesti postinumeron mukaan.
 • Tapahtuman osallistumismuistutusviestiä voi muokata.

Syyskuu

 • Jos henkilö liittyy järjestöön siten, että hän löytyy jo rekisteristä tapahtumaosallistujana, hänen tietonsa yhdistetään olemassa olevaan tietueeseen.
 • Paytrail-maksut voi aktivoida tapahtumakohtaisesti.
 • Reskontran voi suodattaa hyvityslaskuihin.
 • Aktivointiviestin sisällön voi asettaa roolikohtaisesti.
 • Tapahtumaosallistumisen peruminen voi lähettää tapahtumakohtaisesti räätälöidyn viestin.

Elokuu

 • Sähköisten jäsenkorttien kuvaketta voi vaihtaa kohdassa Asetukset > Yleisasetukset.
 • Sähköisten jäsenkorttien automaattinen lähetys maksutapahtuman jälkeen on aktivoitu kaikille e-korttia käyttäville asiakkaille.
 • Sähköisten jäsenkorttien nimekettä voi päivittää.
 • Liittymislomakkeen voi muokata sallimaan vain yhden ryhmän valitsemisen.

Heinäkuu

 • Pankki-integraation tilan voi tarkastaa kohdassa Asetukset > Integraatiot.
 • Paytrail-maksuraportteihin välittyy jäsenrekisteristä maksajan nimi.
 • Automaattisten maksumuistutusten ajastuksen voi säätää kohdassa Asetukset > Yleisasetukset > Laskutus.
 • Alaryhmällä voi olla useampi kuin yksi yläryhmä.
 • Yhteisen jäsenlistan voi aktivoida tai deaktivoida kohdassa Asetukset > Yleisasetukset > Jäsenlista.

Kesäkuu

 • Paytrail-integraation aktivointi on lisätty kohtaan Asetukset > Integraatiot.
 • Automaattisähköpostien otsikointia on yhtenäistetty.

Toukokuu

 • Maksumuistussähköpostit eivät enää sisällä PDF-liitettä vaan linkin muistutukseen.
 • Reaaliaikaisen Paytrail-maksun voi asettaa pakolliseksi liittyjille.
 • Ryhmän pääkäyttäjä voi poistaa henkilöitä ryhmästään.

Huhtikuu

 • Raportointiin on lisätty Tapahtumat vuosittain -kuvaaja.
 • Järjestelmä voi lähettää maksumuistukset automaattisesti.
 • MailChimp-palveluun voi synkronoida sekä ensi- että toissijaisen sähköpostiosoitteen.

Maaliskuu

 • Automaattisen syntymäpäivätervehdyksen voi lähettää myös tekstiviestillä.
 • Kirjautumisoikeus poistetaan koneellisesti kahden vuoden ei-aktiivisuuden jälkeen.
 • Tunnusten lähetys on eriytetty omaksi prosessikseen.
 • Ilmoittautumissähköposteissa näytetään Lisää kalenteriin -linkki.
 • Henkilötunnus-tietotyyppi otettu käyttöön.
 • Netvisor-integraatio otettu tuotantokäyttöön.

Helmikuu

 • Tarkennetussa haussa voi hakea myös ryhmäkategorian avulla.
 • Hyvityslaskuja voi muokata jälkikäteen.
 • Erillinen multiadmin-tunnus on korvattu vastaavanlaisella roolilla.
 • Ryhmän pääkäyttäjä voi lisätä rekisteriin uusia henkilöitä.

Tammikuu

 • Jos WordPress-plugin on käytössä, pääkäyttäjä voi muokata Extranet-linkin otsikkoa järjestelmän asetuksissa.
 • Tapahtumailmoittautujan kieli tallennetaan sen mukaan, minkä kielen hän on valinnut ilmoittautuessaan.
 • Heeros-integraatio on otettu tuotantokäyttöön.
 • Liittymislomakkeen leveyttä on säädetty hieman kapeammaksi.
 • Info-sivulla näytetään varmuuskopioiden tallennuspaikka.

2020

Joulukuu

 • Jos tiliöinti on käytössä, myös massalaskutukset tiliöidään.
 • Tapahtumille voi tarvittaessa luoda vastaavan automaattisesti päivittyvän ryhmän, jos tapahtumalle halutaan asettaa erillinen hallinnoija.

Marraskuu

 • Vientiasetuksissa voi määritellä ja tallentaa useita esiasetuksia. Niitä voi käyttää vietäessä tietoja Exceliin päänäkymässä.
 • Tapahtuman osallistujanäkymässä listataan, kuinka monta osallistujaa on missäkin tilassa.
 • Liittymislomake on uusittu täyttämään EU:n saavutettavuusvaatimukset.

Lokakuu

 • Tapahtuman asetuksissa voi aktivoida automaattisen muistutusviestin, joka lähetetään päivää ennen tapahtuman alkua, ja viestin, joka lähetetään, kun tapahtuma on päättynyt.
 • Rekisteriin on lisätty uusi järjestelmärooli "Vain-luku ryhmän pääkäyttäjä", jolla henkilö pääsee näkemään ryhmänsä henkilöiden tiedot, mutta ei voi muokata niitä.
 • Unlimited-versioon lisätty "Kaksoiskappaleet"-näkymä, joka listaa henkilöt, jotka saattavat olla duplikaatteja.

Syyskuu

 • Tapahtumien lisäkenttiin on mahdollista aktivoida osoitekentät, joiden tiedot tallentuvat henkilön tietoihin.
 • Räätälöityjen kenttien vastausvaihtoehtoja voi muokata Räätälöidyt kentät -näkymässä.

Elokuu

 • Raportointiin on lisätty Tapahtumaosallistujat kuukausittain -kuvaaja.
 • Järjestelmään on mahdollista aktivoida jäsenille lähetettävä automaattinen syntymäpäiväviesti.
 • Henkilöiden Aktiivisuus-välilehdelle on lisätty lista tapahtumista, joihin he ovat osallistuneet.
 • Tapahtumien ilmoittautumisjonon maksimikoon voi määritellä.
 • Tekstiviestien lähettämisen voi ajastaa.

Heinäkuu

 • Tilaajarooleille voi asettaa alvin.
 • Raporttien kuvaajat on uusittu.
 • Sovelluksen saavutettavuutta on parannettu.

Kesäkuu

 • Tiedostot-moduuli sallii pääkäyttäjille tiedostojen siirtämisen tai kopioinnin toiseen kansioon.
 • Raportointiin on lisätty uusia kuvaajia.
 • Verkkolaskujen lähetysnopeutta on parannettu.

Toukokuu

 • Unlimited-asiakkaat voivat käyttää useampaa Maventa-tiliä verkkolaskutuksessa.
 • Tilitapahtumien listan voi viedä Excel-muotoon.
 • Räätälöidyt kentät on lisätty liittymislomakkeen esikatseluun.
 • Räätälöity kenttä voidaan määritellä vaatimaan uniikkeja arvoja.

Huhtikuu

 • Kirjautumissivun upotus on turvallisuussyistä estetty.

Maaliskuu

 • Lyhyistä sähköposteista jätetään pois yhdistyksen logo automaattisesti viestien läpimenon parantamiseksi.
 • Liittymislomakkeen otsikkoa voi muokata kielikohtaisesti.
 • Tapahtumahallinnan käyttöliittymää on uusittu, maksujen hallinnointi on siirretty tapahtuman asetuksiin.
 • Verkkolaskutus on päivitetty käyttämään Finvoice 3.0 -standardia.

Helmikuu

 • Tapahtumiin voi lisätä myös 0 euron hintaisia maksuja. Tällöin ilmoittautujalle ei muodostu laskua.

Tammikuu

 • Reskontran Suodata laskuja -välilehdellä voi suodattaa laskuihin, jotka on merkitty jäsenmaksulaskuiksi.
 • Raporttien ikäjakauma esitetään myös sukupuolen mukaan jaoteltuna. Ikäjakaumassa käytettävät ikävälit voi määritellä asetusten Sovellus-välilehdellä.

2019

Joulukuu

 • Raportointiin on lisätty Yhteydenottohistoria, joka tilastoi vuosittaiset sähköpostien lähetykset sekä muiden yhteydenottojen määrät.

Marraskuu

 • Hakijoiden sekä tapahtumaan osallistujien sähköpostilaskuissa käytetään liitteen sijaan linkkiä, jonka kautta henkilö voi avata PDF-muotoisen laskun.

Lokakuu

 • Pankin viitesuoritusten tuonti on uudistettu. Järjestelmä käsittelee entistä paremmin osissa maksettuja laskuja. Uusi suoritus lisätään aiempaan, jos laskua ei ole merkitty vielä kokonaan maksetuksi.
 • Integraatioihin liittyvät asetukset on siirretty Asetuksissa erilliseen Integraatiot-näkymään.
 • Järjestelmä siivoaa toimimattomia sähköpostiosoitteita koneellisesti kerran viikossa.

Syyskuu

 • Unlimited-versiossa voi tuoda henkilöitä Excel-tiedostosta rekisteriin sovelluksen päänäkymässä.
 • Henkilöiden välisille yhteystyypeille voi antaa oikeuden muokata toistensa tietoja, näin esimerkiksi vanhemmalle voi antaa oikeuden muokata lastensa tietoja.

Elokuu

 • Jos roolin tai ryhmän valinta on sallittu liittymislomakkeella, hakijoiden valitsemat roolit ja ryhmät pääsee näkemään päänäkymän Hakemukset-suodatinta käyttämällä.

Heinäkuu

 • Sovelluksen Raportit-osio on uusittu.

Kesäkuu

 • Päänäkymässä henkilön nimeä napsauttamalla aukeavaan popup-ikkunaan voi asettaa näkyviin tarpeellisia räätälöityjä kenttiä (ks. Asetukset > Räätälöidyt kentät).

Toukokuu

 • Henkilöiden välisiin yhteystyyppeihin voidaan aktivoida muokkausoikeudet, jolloin esimerkiksi vanhempi voi muokata lastensa tietoja rekisterissä.
 • Kohdistumattomien suoritusten kohdalla näytetään myös syy, miksi maksua ei kohdistettu.
 • Laskuilla voidaan näyttää henkilön oma Viitteenne-tieto. Sen voi tallentaa henkilön tietoihin.

Huhtikuu

 • Laskuissa on mahdollista käyttää kahta eri fonttikokoa.
 • Tapahtuman asetuksissa voi määritellä, mitä pankkitiliä käytetään tapahtuman automaattisissa laskuissa.

Maaliskuu

 • Tapahtumiin ilmoittautumisen voi rajata vain sisäänkirjautuneille käyttäjille.
 • Jäsenille, jotka pääsevät kirjautumaan sisään, voi asetuksissa antaa mahdollisuuden nähdä omat roolinsa.
 • Räätälöidyistä kentistä voi hakea myös osasanahakujen avulla tarkennetussa haussa.
 • Räätälöityjä kenttiä voi tarvittaessa näyttää vain haluttujen roolien tai ryhmien jäsenille.
 • Reskontran Suodata laskuja -välilehdellä voi hakea laskuja laskurivien tekstien tai lisätietojen avulla, ja laskut voi suodattaa vain maksamattomiin.
 • Jos laskuissa käytetään muistutusmaksua tai korkoa, nämä otetaan huomioon myös reskontrassa.

Helmikuu

 • Laskuja voi suodattaa reskontrassa myös niiden sisällön perusteella.
 • Unlimited-versiossa näytetään interaktiivinen karttavisualisointi jäsenistön maantieteellisestä jakaumasta.
 • Y-tunnuksen muoto tarkistetaan automaattisesti. Järjestelmä näyttää varoituksen, jos Y-tunnus vaikuttaa virheelliseltä.
 • Sähköpostilokin kautta voi kopioida aiemmin lähetetyn viestin vastaanottajat, otsikon ja sisällön uudeksi viestiksi.
 • Reskontran kuukausilistoissa käytetään kirjauspäivämäärää ensisijaisena kenttänä maksupäivän sijaan.

Tammikuu

 • Sähköisen jäsenkortin vahva välimuistitus on nyt oletusarvoisesti pois käytöstä. Tällöin kortissa näkyvät tiedot päivittyvät, vaikka käyttäjä olisi jo avannut kortin. Välimuistituksen voi aktivoida kohdassa Asetukset.
 • Pääkäyttäjät voivat lähettää mobiilikortin jäsenelle myös tekstiviestitse.
 • Päivämääräkentät on siirretty omalle välilehdelleen tarkennetussa haussa.
 • Järjestelmän automaattiset sähköpostiviestit käyttävät ensisijaisesti henkilön tietoihin tallennettua kielivalintaa.

2018

Joulukuu

 • Visma Sign -integraatio on otettu käyttöön. Sen avulla henkilöt voidaan tunnistaa pankkitunnistuksella.
 • Sähköpostikentän voi jättää tapahtumailmoittautumislomakkeista kokonaan pois.

Marraskuu

 • Rekisterin yläpalkkiin on lisätty pikahaku. Haku kohdistuu samoihin kenttiin kuin päänäkymän Tarkennetusta hausta löytyvä Tekstihaku.
 • Henkilölomakkeen kenttiä voi näyttää tavallisille jäsenille vain-luku -muodossa.
 • Asetuksissa voi lisätä ylimääräisiä sähköpostiosoitteita, joita voi käyttää lähtevien sähköpostien vastausosoitteena.
 • Ryhmän pääkäyttäjät voivat valita sähköpostin vastausosoitteeksi myös ryhmän tietoihin merkityn sähköpostiosoitteen.
 • Tapahtumalle voi syöttää useampia järjestäjän sähköpostiosoitteita.

Lokakuu

 • E-laskujen lähettäminen yksityisasiakkaiden verkkopankkiin (=b2c) on aktivoitu.
 • Liittymislomakkeen HTML-kenttiin voi syöttää tekstit kolmella kielellä.

Syyskuu

 • Laskutuslokin kautta voi muokata jo luodun laskutusajon lisätietotekstiä ja eräpäivää.
 • Tiedostot-moduulissa kansioiden oikeuksia voi muokata myös jälkikäteen.
 • Uusista eroanomuksista voi tilata sähköposti-ilmoitukset kohdassa Asetukset.

Elokuu

 • Kirjausketju tallentaa myös henkilön roolien ja ryhmien muutokset.
 • Järjestelmään voi luoda myös numeromuotoisia räätälöityjä kenttiä.
 • Painotalon kautta lähetettäviin laskutuksiin tai kirjeisiin on mahdollista lisätä liitteitä.
 • Päänäkymän voi suodattaa näyttämään pelkästään maksajat.

Heinäkuu

 • Listojen maksimirivimääräksi on nostettu 200.
 • Sovelluksen tietoturvaa on hiottu.
 • Henkilön poistaminen voidaan ajastaa.

Kesäkuu

 • Laskuriveille voidaan tulostaa myös tuotteen yksikköhinta (ks. Asetukset > Laskutus).
 • Automaattisen sähköposti-ilmoituksen uudesta jäsenhakemuksesta voi estää.
 • Laskutusajon verkkolaskut voi lähettää kerralla myös laskun luonnin jälkeen Laskutuslokin kautta.
 • Hyvityslaskun voi lähettää myös verkkolaskuna.
 • Räätälöityjen kenttien asetukset on siirretty erilliseen näkymään Asetukset-valikon alle.
 • Päänäkymän Roolit- ja Ryhmät -suodattimilla voi suodattaa henkilöitä, jotka eivät kuulu valittuihin rooleihin tai ryhmiin.

Toukokuu

 • Käyttäjiltä voi pyytää erillisen hyväksynnän tietojen tallentamiseen rekisteriin liittymislomakkeella, tapahtumalomakkeilla sekä kirjautuneen jäsenen näkymässä.
 • Pääkäyttäjä voi asettaa haluamansa kentät pakollisiksi sisäänkirjautuneen jäsenen ja / tai pääkäyttäjän näkymässä.
 • Kentän pakollisuuden eri näkymissä voi asettaa myös räätälöidyille kentille.
 • Henkilöiden sähköpostiosoitteet voidaan synkronoida automaattisesti MailChimp-palveluun sähköpostilistaksi.
 • Pääkäyttäjälle voidaan lähettää automaattinen sähköposti-ilmoitus uusista palanneista sähköpostiviesteistä.

Huhtikuu

 • Oletusarvoisen liittymislomakkeen ohelle voidaan rakentaa rinnakkaisia liittymislomakkeita esimerkiksi uutiskirjeen tilaajille.
 • Pääkäyttäjät ja tapahtumamanagerit voivat esikatsella tapahtuman ilmoittautumislomaketta ennen ilmoittautumisajan alkamista.
 • Myös räätälöityjen kenttien tietoihin tehdyt muutokset tallennetaan kirjausketjulokiin.

Maaliskuu

 • Tekstiviestilokin käytettävyyttä parannettu.
 • Henkilöitä voi poistaa ryhmistä myös päänäkymän kautta.
 • Henkilöitä voi lisätä kerralla useampaan ryhmään päänäkymän kautta.
 • Henkilötietojen katsominen voidaan tallentaa lokiin tietoturvan lisäämiseksi.

Helmikuu

 • Poistetut, eronneet ja kuolleet henkilöt poistetaan automaattisesti asetuksissa valitun aikavälin (Lopullisen poiston viive) jälkeen.
 • Tarkennettu haku käytössä myös Reskontrassa.
 • Sovelluksen ulkoasua päivitetty.
 • Pankkidatan tuonti Danskesta on otettu käyttöön.
 • Datan viennit tallennetaan turvallisuuslokiin.
 • Myös kirjeet voidaan lähettää postituspalvelun kautta.

Tammikuu

 • Räätälöityihin kenttiin voi lisätä vihjetekstin, ja kenttien asetuksia ja näkyvyyttä voi muuttaa itse.
 • Pääkäyttäjä voi liittää henkilön tapahtumaan "Lisää käsin" -toiminnon kautta.
 • Tapahtumien ilmoittautumislomakkeelle voi lisätä oletuskenttiä, jolloin esimerkiksi puhelinnumero tallentuu pysyvästi ilmoittautujan (eikä pelkästään ilmoittautumisen) tietoihin.

2017

Joulukuu

 • Tapahtumassa henkilö voidaan identifioida sähköpostin sijaan myös nimen ja syntymäajan perusteella.
 • Järjestelmä voi lähettää jäseneksi hyväksytyille automaattisen sähköpostiviestin.
 • Sähköposteihin voi upottaa kuvia suoraan editorissa (Unlimited-versiossa).

Marraskuu

 • Laskuja voi hakea reskontran "Suodata laskuja" -näkymässä luontipäivämäärän tai eräpäivän aikavälillä ja haetut laskut voidaan viedä Excel-tiedostoon.
 • Ryhmää laskutettaessa yksittäisiä vastaanottajia voi poistaa laskutettavista ennen laskujen kirjoittamista.
 • Järjestelmän API-rajapintaa on jatkokehitetty.

Lokakuu

 • Reskontran laskut voi järjestää vastaanottajan nimen mukaan.
 • Myös muistutuslaskut voi lähettää suoraan painotaloon.
 • Painoon lähtevien laskujen lukumäärä näytetään ennen lähettämistä.
 • Laskujen validointia parannettu.
 • Sähköpostin liitteiden määrää ja kokoa on kasvatettu.
 • Hyvityslaskujen logiikkaa parannettu.
 • Ajastetut sähköpostit voi perua.

Syyskuu

 • Automaattisten tapahtumalaskujen maksuajan voi määrittää.
 • Laskun alkuperäisen lisätietotekstin voi korvata maksumuistutuksessa kokonaan.

Elokuu

 • Uudistettu laskun luonnin käyttöliittymää.
 • Maksumuistutuksiin voi lisätä kiinteän huomautusmaksun korkoprosentin sijaan.
 • Kun hakijan jäsenmaksu on maksettu, järjestelmä voi lähettää hänelle aktivointilinkin sähköpostiin automaattisesti.
 • Tapahtumaan voi sallia liittymisen alkamispäivämäärän jälkeen.
 • Henkilötietojen räätälöidyt kentät on mahdollista asettaa "vain luku" -tilaan jäsenille. Tällöin ainoastaan pääkäyttäjä voi muokata kenttien tietoja.

Heinäkuu

 • Nopeutettu järjestelmän latausaikoja.
 • Liittyjille voi lähettää automaattisen vastaussähköpostin.
 • Sähköpostiviestien lähettämisen voi ajastaa.
 • Tapahtumien liitekenttään voi lisätä yleisimpiä kuvatiedostoja.
 • Henkilötiedoissa voi tarkastella kuka ja koska on viimeksi muokannut mitäkin tietoja.

Kesäkuu

 • Järjestelmä varoittaa, mikäli käyttäjä on luomassa laskun ilman eräpäivää.
 • Ilmoitus evästeistä lisätty.
 • Syntymäpäivälistauksen voi viedä Excel-muotoon.
 • Tapahtumiin voi lisätä päivämäärien lisäksi aloitus- ja lopetuskellonajan. Tapahtumien ilmoittautumiskellonajan voi myös rajata.

Toukokuu

 • Automaattilaskujen eräpäivää voi säätää.
 • Liittymislomakkeeseen voi luoda räätälöidyn viestin, joka näytetään lähetyksen onnistuessa.
 • Laskutusasetuksia selkeytetty.

Huhtikuu

 • IBAN- ja SWIFT-koodien validointi lisätty.
 • Verkkolaskutuksen toimivuutta parannettu: laskutusosoite ja pankkitilit välittyvät oikein myös verkkolaskuille.

Maaliskuu

 • Tapahtumille voi asettaa maksuja, jotka laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä joko PDF-laskuna tai Paytrail-maksuna.
 • Hyvityslaskut otettu käyttöön.
 • Hallinnoi ryhmiä -näkymää voi lajitella ylätason ryhmän mukaan.
 • Osallistuja voi ladata tapahtuman tiedot omaan kalenteriinsa.
 • Työnantajan tiedot sekä ensisijainen osoite -kentät saa näkyviin myös liittymislomakkeelle.
 • Käyttöliittymän päivitys: tapahtuman rekisteröitymislinkin voi kopioida napin painalluksella.

Helmikuu

 • Tiedostot-osiossa näytetään käytetyn levytilan määrä.
 • Excel-viennin listausjärjestystä voi muuttaa asetuksista.
 • Käyttöliittymän päivitys: Järjestelmäroolit eivät enää näy Hallinnoi rooleja -näkymässä.

Tammikuu

 • Nopeutettu järjestelmän toimintaa avattaessa henkilön tietoja.
 • Tapahtuman kaikki räätälöidyt kentät voi merkitä pakollisiksi.

2016

Joulukuu

 • Tapahtumailmoittautumislomakkeen räätälöityjen kenttien järjestystä voi muuttaa.
 • Ylläpitäjä voi lisätä muistiinpanoja tapahtuman osallistujan tietoihin: muistiinpanot eivät näy osallistujalle.
 • Parannettu sähköpostitse lähetettävien laskujen lähetystä: laskujen lähetys ei hidasta tavallisten sähköpostiviestien lähettämistä.

Marraskuu

 • Voi valita kohteleeko järjestelmä osittain maksettuja laskuja kuten kokonaan maksettuja.
 • Tukichat käyttöön Unlimited-asiakkaille.
 • Laskutuksen hiominen.

Lokakuu

 • Lisätty päänäkymään pikasuodatin, joka hakee poistettu-tilassa olevat henkilöt.
 • Maventa-tilin asetuksia pystyy muokkaamaan jälkikäteen.
 • Laskutukseen liittyvät hakutoiminnot siirretty reskontran puolelle.

Syyskuu

 • Laskun päiväyksen voi valita itse.
 • Ryhmän pääkäyttäjä voi lähettää aktivointilinkin ryhmän jäsenille.
 • Kirjautunut jäsen näkee omat laskunsa.
 • Tapahtumailmoittautumislomakkeelle lisätty CAPTCHA-varmistus.

Elokuu

 • Tapahtuma-osion käyttöliittymän ja toimintojen hiomista.
 • Tapahtuman osallistujien tiedoissa näkyy ilmoittautumispäivämäärä.
 • Tapahtumailmoittautumislomakkeella voi kysyä laskutustapaa.
 • Päänäkymää voi suodattaa ja/tai -vaihtoehtojen avulla.

Heinäkuu

 • Liittymislomakkeen kieliversioihin pystyy linkittämään.
 • Kirjautuminen estetään liian monen yrityksen jälkeen
 • "Käytä kaikkia tuloksia" -ominaisuus käyttöön myös Reskontrassa.

Kesäkuu

 • Tapahtuman ilmoittautumislomakkeessa voi valita laskutusosoitteen pakolliseksi kentäksi.
 • FM:n kehittämistä “konepellin alla”.

Toukokuu

 • Tapahtuman ilmoittautumislomakkeella voi kysyä laskutusosoitetta.
 • Tapahtuman ilmoittautumislomakkeella voi pyytää liitteitä.
 • Sähköpostiosoite ei ole enää pakollinen tapahtumaan ilmoittauduttaessa.
 • Asetuksista voi valita oletuspankkitilin.
 • Henkilölomakkeen kenttiä voi piilottaa tavalliselta käyttäjältä tai/ja ylläpitäjältä.

Huhtikuu

 • Vain luku -oikeudella varustetut ylläpitäjät voivat tulostaa tarroja, viedä tietoja Exceliin sekä luoda kirjeitä ja jäsenkortteja
 • Excel-vientiin voi valita roolit, joihin hakija on hakenut

Maaliskuu

 • Tarroille saa lisättyä alaryhmän nimen
 • Käyttöliittymäpäivitys: Laskuja pystyy merkitsemään maksetuksi kynä-symbolin kautta
 • Käyttöliittymäpäivitys: Reskontrassa henkilöiden nimet ovat linkkejä henkilöiden tietoihin
 • Käyttöliittymäpäivitys: Henkilön perustiedot näkyvät päänäkymässä napsauttamalla henkilön nimeä

Helmikuu

 • Excel-viennissä näkyy mahdollinen ylätason ryhmä
 • Käyttöliittymäpäivitys: Henkilön roolia pystyy vaihtamaan myös henkilön Roolit-välilehdellä

Tammikuu

 • Tiedostot-moduulin päivitys uuteen versioon
 • Perheenjäsenten ym. välille voi luoda kytköksiä entistä joustavammin

2015

Joulukuu

 • Myös ryhmiin voi antaa päivitysoikeuksia (alaorganisaatioiden tapaan)

Marraskuu

 • Lahjoituskampanjoiden hallinta
 • Tapahtumien vapaamuotoiset lisäkentät

Lokakuu

 • Nordean WebServices-rajapinnan aktivointi
 • Tapahtumailmoittautumisten jatkokehitys
 • Henkilöitä voi liittää ryhmään suoraan reskontrassa

Syyskuu

 • Laskutuskauden määrittely

Elokuu

 • Paytrail-integraatio
 • Aktivointilinkkien lähetyksen kehittäminen

Heinäkuu

 • Syntymäajan tarkkuus määriteltävissä

Kesäkuu

 • Aktivointilinkkien hallintaa kehitetty
 • Tarrojen järjestys
 • Tallennettavat haut
 • Mobiilijäsenkortti

Toukokuu

 • Tehtävät käyttöön
 • Räätälöitävien kenttien jatkokehitys

Huhtikuu

 • Tapahtumien ja laskutuksen jatkokehitys

Maaliskuu

 • Jäsenkortteihin ja laskutusasetuksiin lisää räätälöitävyyttä

Helmikuu

 • Excel-vienti muutettu räätälöitäväksi

Tammikuu

 • Laskutuksen suorituskyvyn kehittäminen
 • Edellisvuoden maksumuistutusten tulostaminen / lähettäminen

2014

Joulukuu

 • Sovelluksen yksityiskohtien hiominen
 • Vuosilaskutuksen voi tarvittaessa ajaa useampaan kertaan saman vuoden aikana
 • Reskontraan voi lisätä muistiinpanoja

Marraskuu

 • Liittomoduulin käyttöönotto

Lokakuu

 • Suorituskyvyn parantaminen
 • Jäsenistön muutokset -raportoinnin kehittäminen
 • Lapsi-aikuis-kytköksen luominen

Syyskuu

 • Tapahtumien hallinta otettu käyttöön
 • E-laskutus aktivoitu

Kesäkuu

 • Räätälöitävät kentät
 • Tekstiviestit

Toukokuu

 • Roolien hallinta

Huhtikuu

 • Laskutuksen jatkokehitys

Maaliskuu

 • Viestien lähettämisen optimointi

Helmikuu

 • Jäsenkortit

Artikkelin tiedot

Artikkelin tunnus:
127
Kategoria:
Näyttöjä:
7 318
Arvostelu (Ääniä):
(6)

Vastaavat artikkelit