Hur kan jag avgöra vilka fält som är synliga?

Formulär för anslutning

Administratören kan definiera vilka fält som ska visas i anslutningsformuläret under Inställningar > Ansökningsformulär.

Synligheten för anpassade fält kan justeras i Inställningar > Anpassade fält.

Inloggade användare

Standardfält

De fält som ska visas för inloggade användare (administratörer separat och vanliga användare separat) definieras i Inställningar > Allmänna inställningar > Personformulär.

Anpassade fält

Visningen av anpassade fält ställs in i Inställningar > Anpassade fält.

Grupper

Den inloggade medlemmen kan vid behov välja vilka grupper han / hon vill tillhöra. Det här alternativet kan aktiveras i inställningarna för varje grupp separat under Register > Administrera grupper.