Web Services

Denna funktion gör det möjligt att uppdatera betalningsuppgifter från banker till FloMembers helt automatiskt.

Uppgifterna överförs från banken med en fördröjning. Även om betalningen visas på kontot har den kanske ännu inte importerats till FloMembers. Uppgifter om batchöverföring skapas av bankerna först efter bankdagen. Betalningarna hämtas från bankerna i slutet av dagen.

Driftsättning

För att aktivera funktionen följer du stegen nedan:

  1. Skicka in en supportförfrågan, ange vilken bank er konto tillhör och be oss om en färdig fullmakt (varje bank har sin egen mall).
  2. Skriv ut och fyll i fullmakten, som ger Flo Apps Oy rätt att hämta din organisations betalningsuppgifter med hjälp av WS-nycklar. Om du vill hämta uppgifter från fler än ett konto måste ett separat avtal undertecknas med banken för varje konto.
  3. Vänligen lämna in auktorisationen till banken. Kom överens med banken om hur ofta data för batchöverföring ska genereras (t.ex. en gång i veckan eller dagligen). Data kommer inte att vara tillgängliga retroaktivt från bankerna för perioden före WS-avtalet.
  4. Se till att du har sparat i systemet (under Inställningar > Bankkonton) alla bankkonton vars uppgifter du vill hämta.

Du kan kontrollera integrationsstatusen under Inställningar > Integrationer.