Vuosilaskutus useammassa erässä

Oletusarvoisesti vuosilaskutuksen ajaminen saman vuoden aikana useampaan kertaan on estetty, jotta jäsenille ei lähetetä vahingossa moninkertaisia laskuja. Tarvittaessa tätä asetusta voi muuttaa sovelluksen kohdassa

Asetukset > Yleisasetukset > Laskutus