Hur ska jag komma igång med användningen av det nya medlemsregistret?

  1. För de funktioner som används mest finns det inbyggda användningsinstruktioner. Genom att klicka på "Hjälp"-knappen i högra hörnet aktiveras instruktionerna.
    Screenshot

  2. I vår kunskapsdatabas har det samlats rikligt med instruktioner om hur man ska använda systemet. Se https://floapps.eu/support/knowledgebase.php?category=48 för instruktioner på svenska och https://floapps.eu/support/knowledgebase.php?category=25 för alla instruktioner om FloMembers 3.

  3. Om du behöver hjälp med att använda det nya systemet, kan du lämna en begäran om hjälp till HESK-systemet (länken finns i den nedersta spalten).

  4. För Unlimited kunder erbjuder vi även stöd genom chat-service. 

  5. Information om systemets utveckling hittar du här: https://floapps.eu/support/knowledgebase.php?article=127

Användarskolningar

Vi ordnar avgiftsfria skolningar om användningen av systemet 2 gånger om året. Den andra av dessa är en nätskolning, och den andra en närskolning i Helsingfors. Vi meddelar om dessa per epost i våra månatliga FloMembers-nyhetsbrev. Skolningar ordnas i huvudsak på finska, ifall inte annat meddelas. 

Därutöver erbjuder vi kundspecifika skolningar. Av dessa debiterar vi 75-90 e + moms / timme.

Skräddarsydda, kundspecifika skolningar tar oftast 2 timmar och kostar 150 e + moms.

Skolningen kan hållas vid vårt kontor i Alphyddan eller i kundens utrymmen. Ifall skolningen hålls utanför Helsingfors förhandlas reseersättningar skilt. 

Skolningen kan beställas från https://floapps.eu/support/?a=add

Användningsguide

För tillfället har vi inte utvecklat en utskrivbar guide som berättar om användningen av systemet. Enligt oss vore systemets användbarhet inte tillräckligt bra om man behövde bruksanvisningar. Vid behov kunde vi dock ändå tänka oss att denna kunskapsdatabas innehåll kunde samlas ihop till en utskrivbar guide.